Indkaldelse til Aarhus Døveforenings Ordinær Generalforsamling 2021

INDKALDELSE

Aarhus Døveforenings Ordinær Generalforsamling

Lørdag den 19. juni kl. 13.00

Videoen vises nederst på siden.

Der indkaldes herved til den ordinære generalforsamling på Gunnar Clausens Vej 15, 8260 Viby J lørdag den 19. juni kl. 13.00, døren er åben fra kl. 12.00

Dagsorden iflg. Vedtægterne:

 1. Valg af:
 1. Dirigent
 2. Referent
 3. 2 bisiddere
 4. 2 stemmetællere
 1. Foreningens årsberetninger fremlægges
 2. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 3. Orientering om budget og vedtagelse af medlemsforeningens kontingentandel
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
 5. Valg af 3-5 medlemmer til bestyrelse:

     a. formand (hvert år)

      b. kasserer (lige år) Per Rønnow – ikke på valg

     c. 1. bestyrelsesmedlem (ulige år)

    d. 2. bestyrelsesmedlem (lige år) Marie Møller – ikke på valg

   e. 3. bestyrelsesmedlem (ulige år) Joanna Delargy

    f. 2 suppleanter (hvert år)

Nicolaj Molbo ønsker at genopstille som 1. suppleant  

Karin Mikkelsen ønsker at genopstille som 2. suppleant

 1. Valg af 1 revisor

Gratis kaffe og kage til medlemmerne på generalforsamlingen, dog tilmelding på nemtilmeld senest 14. juni

Er der specielle ønsker mht. fortæring eller tolkebehov, bedes der tage kontakt til formand Lotte snarest

NB! Der kræves coronapas for at deltage til generalforsamlingen

Vel mødt!

Nemtilmeld https://deafaarhus.nemtilmeld.dk/129/