Bestyrelsen


Forkvinde: Conny Skyt Pedersen (hvert år)


Kasserer: Gert Johnsen (lige år)


1. Repræsentant: Tine Lind (ulige år)


2. Repræsentant: Dorthe Johnsen (lige år)


3. Repræsentant: Mogens Rasmussen (ulige år)


1. suppleant: Christian Larsen (hvert år)


2. suppeleant: Brit Holm Andersen (hvert år)


Revisor: Anja Østergaard (hvert år)


Revisor suppleant: Nanna Hansen (hvert år)